Takmičenje u Kavali

Takmičenje u Kavali i druženje na moru Imaginary je jedina srpska formacija koja je ikada osvojila prvo mesto na ovom takmičenju!

Slike i snimke iz Kavale 2019.godine možete videti u opisu:

Back to all news

Srpski